TECHNISCHE VERTALINGEN VAN HANDLEIDINGEN


De gebruikershandleidingen die uw product vergezellen, van verkoop tot sloop, bevatten de informatie die nodig is voor de correcte werking van het product onder veilige omstandigheden, zowel  voor de betrokken  personen als voor het product zelf.
De teksten die van illustraties en pictogrammen voorzien zijn, zijn in begrijpelijke en eenduidige taal opgesteld.

Sedert 1987 houden wij ons bezig met de vertaling van  technische handleidingen in het kader van zowel de Europese als de andere internationale regelgeving.
TECHNISCHE HANDLEIDINGEN van onderstaande sektoren

Manuali Tecnici Luchtvaart 
Ongevallenpreventie 
Automatiek 
Industriële instrumenten 
Chemie 
Computers 
Radiocommunicatie 
Kwaliteitscontrole 
Bouw 
Elektronica 
Elektrotechniek 
Natuurkunde
Installaties
Informatica
Gereedschapsmachines
Mechanica
Oliedrukdynamiek
Pneumatiek
Telefonie
Warmtetechniek
Transport
Geneeskunde - Farmaceutica

Recentelijk is een uiterst nauwkeurige regelgeving ingevoerd, zowel op wettelijk gebied als op het gebied van de veiligheid. Het is dan ook noodzakelijk geworden om de technische documentatie van elk product of component in de meest voorkomende talen te kennen.

Bedrijven zien zich voortdurend genoopt om samen met hun producten begrijpelijke handleidingen af te leveren, die in een goed technisch jargon geschreven zijn en door zowel werknemers met een hoge opleiding als door personeel dat met de technische assistentie van uw product belast is gemakkelijk begrepen kunnen worden.

Een ieder die uw product gebruikt moet probleemloos kunnen begrijpen welke handelingen verricht moeten worden om het product op correcte wijze te gebruiken of zonodig te herstellen, zonder betaling van de arbeidskosten van een dure assistentiedienst en zonder een langdurige stilstand van de machine. Dit zijn factoren die tot een productiestilstand leiden.

De beschrijving van uw product of component is uiterst belangrijk voor de veiligheid van de eindgebruiker en moet in begrijpelijke taal opgesteld worden.

Een goede technische vertaling betekent kostenbesparing terwijl het bedrijf tegelijkertijd een serieus image in het buitenland verkrijgt.

De technische vertaling vereist een uitgebreide taalkennis maar vooral een kennis van het  “voorwerp” van de vertaling.
Wanneer het om vertalen gaat zijn  niet alle talen gelijk. Verkeerde interpretaties en synoniemen liggen altijd op de loer. De korte tijd die de vertaler meestal ter beschikking staat kan tot een rampzalig resultaat leiden. Er moet rationeel en zonder haast gewerkt worden zodat de tekst duidelijk vertaald wordt en de meest geschikte termen gebruikt worden.