TECHNIEK IN DE OUDHEID


De eerste stap die gezet werd in de ontwikkeling van de techniek bestond uit de uitvinding van nuttige werktuigen en basisprocessen.
De Egyptenaren waren al in staat om metaal te smelten en timmermansgereedschappen te gebruiken en de constructie van de faraonische bouwwerken die we vandaag nog aanschouwen wijzen op een hoge mate van kennis van de constructietechniek. De basisapparatuur, zoals de ononderbroken ketting en de takel, was al in hun bezit.
De Grieken waren ingenieuze uitvinders van mechanische apparatuur. Enkele Griekse ontwerpen wijzen al op machines die eeuwen later tot stand gebracht werden.

Heros van Alexandrië ontwierp twee warmtemotoren, één om de deuren van een tempel te openen en de andere om als mechanisch speelgoed te gebruiken. Heros bestudeerde en catalogeerde  verschillende soorten mechanische krachten en eenvoudige machines die daarbij gebaat waren (de hendel, de wig, de katrol, het wiel en de as). Ze vormen de basis van de mechanische techniek.
L'Ingegneria nell'antichità

RUOTA IDRAULICA - Una ruota a pale fatta girare dalla caduta dell'acqua, viene attribuita al meccanico greco Ctesibio nel 250 a.C.. Altri affermano inventata da Erone di Alessandria nel 120. a.C. Ma sembra che in Oriente, in Cina, questa tecnica di sfruttare l'acqua fosse conosciuta fin da tempi immemorabili, forse dal 1500 a.C., infatti venivano usate con l'acqua in caduta che colpiva le pale poste sul bordo esterno della ruota. Quella di Ctesibio rimase quasi sconosciuta per oltre 1500 anni, fino agli anni delle Crociate. Proprio in Terrasanta gli europei scoprirono la forza idrica, che gli arabi avevano appreso proprio dai Cinesi da circa cinque secoli che però questi ultimi la usavano quasi esclusivamente per far funzionare mulini per la macinazione dei cereali. Gli europei invece iniziarono ad usarla come vera e propria forza motrice; la ruota faceva girare un mozzo centrale con un ingranaggio e tramite una cinghia muoveva un volano che con le varie riduzioni alimentava di una infinità di macchine; fra le tante quelle delle segherie (ancora oggi in esercizio), nelle ferriere, nelle industrie tessili e in altri settori di produzione . L'idea molto più tarda, con quasi lo stesso principio diede poi origine alla turbina idrica nel 1827 e mezzo secolo dopo alla turbina azionata dal vapore. (vedi "turbina" anno 1884)

Ma, l'utilizzo potenziale di tali motori a calore, fu a lungo ignorato sia dai Greci sia dai loro successori.
Le ruote ad acqua apparvero nell’IV secolo a.C. Una macchina la cui energia non derivava dall'impiego d’uomini o animali, e per questa ragione può considerarsi il primo vero motore primario.

Maar het potentiële gebruik van die warmtemotoren werd zowel door de Grieken als door hun opvolgers lange tijd over het hoofd gezien.
Het waterrad verscheen in de vierde eeuw voor Chr. Het ging om een werktuig waarvan de energie niet afkomstig was door de inzet van mensen of dieren. Het waterrad kan daarom als eerste echte primaire motor beschouwd worden.
Twee eeuwen later bestudeerde de Griekse wiskundige en uitvinder Archimedes  de mechanica van vaste, in vloeistof gedompelde lichamen. Het was één van de eerste wetenschappelijke studies van natuurlijke fenomenen. 
Hoewel de Romeinen niet zo inventief als de Grieken waren, maakten ze gebruik van de Griekse apparaten, verbeterden ze en gebruikten ze  voor de constructie van het wegennet, aquaducten en gebouwen.
De tien delen van Vitruvius (De Architettura) over de Romeinse toepassing  van de techniek blijft een onschatbare bron van kennis over de techniek in de oudheid (eerste eeuw na Chr.).

China kan op het gebied van uitvindingen met Griekenland worden vergeleken maar pas na vele eeuwen wordt kennis gemaakt met de oosterse werktuigen, zoals de windmolen (400 jaar voor Chr. al in gebruik in China), de blaasbalg met dubbele zuiger en de kruiwagen.