HET ONTSTAAN VAN DE TECHNIEK


HET ONTSTAAN VAN DE TECHNIEK

Het beroep van ingenieur omvat het ontwerp en de constructie van machines, apparatuur en structuren.
Het is één van de oudste beroepen, ofschoon het tot de achttiende eeuw moeilijk is het beroep van ingenieur te onderscheiden van dat van wetenschapper, uitvinder of bouwer.

De geschiedenis van de techniek werd eeuwenlang beschouwd als een product van de techniek en de wetenschap (de ontwikkeling van de theorieën die de natuurlijke fenomenen verklaren), en deze theorieën waren vaak  gegrond waren op empirisch bewijs. Dat was de methode die gebruikt werd door de bouwers van machines en structuren.